Meie riigis on muutunud tavaliseks olukord, kus paljud poliitikud, riigiametnikud ja riigiettevõtete juhid tegutsevad eelkõige vaid iseenda huvides.

Kord müüakse variisikute kaudu iseendale linna vara kümneid kordi odavamalt turuhinnast, siis jälle otsustab mõni ärimees teadmata põhjustel müüa poliitikule väärtusliku kinnisvaraobjekti võileivahinna eest, näiliselt kompensatsiooni vastu saamata. Riigi raudtee erastatakse, et see mõne aja pärast miljard krooni kallimalt tagasi osta ning riigi viljasalvest kaob vili.

Samuti õigustatakse enda kommunistlikku minevikku, võltsitakse ajalugu, tegutsetakse lausa mõne võõrriigi huvides või tegeletakse süstemaatiliselt riigvastase tegevusega. Valetamine, sõimamine ja joobes auto juhtimine ning muud ebaeetilised "pisiasjad" on lausa normiks kujunenud ega ületa enam uudiskünnist. On raske uskuda, et inimesed, kes oskavad elus jõuda nii kõrgetele positsioonidele, ei oska "välja arvutada" mis on riigile kasulik ja mis mitte ning mida rahvas neilt ootab. Usutavam on, et nad lihtsalt ei soovi seda, sest asetavad oma isiklikud huvid kõrgemale riigi huvidest ning saavad taolistest riigile kahjulikest tehingutest isiklikku kasu. Seadusehammas aga nende peale ei hakka, juriidiliselt on kõik korrektne ning vangi on pandud vaid üksikuid. Nii läheb see raha mida me kõik maksudeks maksame, mitte meie endi heaolu suurendamiseks, vaid poliitikute taskusse. Ometi oleme just meie teiega need inimesed nendele ametikohtadele valinud, arvates, et nad on parimad meie hulgast kelle järgi ülejäänud võiks joonduda.

Kuid see, et patustajaid ei õnnestu alati juriidiliselt süüdi mõista, ei tähenda, et kõik peakski nii jääma. Patustamise tagajärjed ei peaks piirduma vaid üksikute ajaleheartiklitega, mis kiiresti ununevad ja peale mida kõik vanaviisi edasi läheb. Selleks, et patustajatel ei tekiks karistamatuse tunnet, oleme loonud Virtuaalvangla, kuhu määratakse virtuaalsesse vangistusse isikud, kelle puhul jäävad riigi käed liiglühikeseks nende vastutusele võtmiseks reaalses elus. Meie eesmärk on koondada kokku meedias avaldatud informatsiooni alusel põhjalik poliitikute eksimuste register, mis on ülevaatlik ja süstemaatiline ning võimaldab kerge vaevaga iga poliitiku eksimustest aimu saada. Sellisel moel aitame kaasa "rahva mälu" säilimisele mis võimaldab igaühel meist teha kõikidel edaspidistel valimistel senisest palju teadlikumaid valikuid.

Registri koostamisel lähtume erapooletuse põhimõttest. Kedagi ei jäeta isiklike poliitiliste eelistuste tõttu registrist välja. Ainsaks tingimuseks on, et juhtum peab olema varem ajakirjanduses kirjeldatud. Lisaks tõsistele korruptsioonihõngulistele üleastumistele kogume registrisse ka poliitikute väiksemaid eksimusi. Seegi räägib ju inimese kohta nii mõndagi, kui ta korduvalt valetamisega vahele jääb või ikka ja jälle konkureerivaid poliitikuid või ka lihtinimesi sõimab. Üksikjuhtumina oleks sellised asjad ehk andestatavad, kuid järjekindlal kordumisel viitavad need juba tõsistele puudujääkidele isiku haridustees ning tõstatavad küsimuse tema sobilikkusest riigi juhiks.

Mõistagi, register ei ole selle avalikuks tulemise päeval täiuslik. Siit on puudu paljud nimed ja teod nende nimede taga, mis vääriks ülesmärkimist ja avalikkuse ette toomist. Oleme registrisse koondanud värskemad ja olulisemad poliitikute eksimused kuid aja jooksul loodame teie abiga lisada registrisse ka juba aegade hämarusse jäänud lood. Virtuaalvangla ei ole üksnes 2007 aasta valimisteks tehtud projekt, vaid see on mõeldud kestma niikaua kuni selle järele on ühiskonnas vajadus. Seetõttu võib registri täiustamisel kaasa lüüa igaüks nii täna kui ka edaspidi. Kõik meie mõttekaaslased on lahkesti palutud tagasiside vormi kaudu tegema ettepanekuid uute juhtumite registrisse lisamiseks ning kogu projekti täiendamiseks ja edasiviimiseks.


1. veebruar 2007