Värner Lootsmann

15.03.2004 toimus Loksa Linnavolikogu istung. Loksa Linnavolikogu 15.03.2004 määrusega nr 11 tunnistas kehtetuks volikogu määruse nr 1 "Loksa Linnavolikogu liikmetele linnavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse suuruse ja maksmise kord". Jaan Pöör keeldus tunnistamast volikogu otsust, eiras Riigikohtu 3-4-1-13-04 lahendis (p.26) toodud põhiseaduslikkuse järelevalvekolleegiumi seisukohta, et 15.03.2004 toimus Loksa Linnavolikogu istung. Sellele vaatamata ei soovinud Jaan Pöör ja Värner Lootsmann täita Loksa Linnavolikogu 15.03.2004. a. otsuseid. Vaatamata volikogu otsusele jätkas Jaan Pöör 7000 kr hüvituse ja Värner Lootsmann 3000 kr hüvituse saamist.

Eiras volikogu otsust ja jätkas endale hüvitise maksmist