Edgar Savisaar

Majandusminister Edgar Savisaar nimetas Vilja Savisaare endale alluva AS Tallinna Sadama nõukogu liikmeks mai keskel. «Selle otsuse tulemusena hakkab üks abikaasa otsustama teisele makstava tasu üle, andma talle suuniseid nõukogu töös osalemiseks ja kontrollima nende täitmist,» osutas põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu. Korruptsioonivastane seadus ütleb, et huvide konfliktiga on tegemist juhul, kui ametiisik peab tegema oma töökohustuste raames otsuse, mis oluliselt mõjutab tema enda või lähisugulaste majandushuve. Selle vastu on Savisaar enda abikaasa nimetamisega Tallinna Sadama nõukokku eksinud nii Vilja Savisaare kompensatsiooni tõttu, mida ta saab Tallinna Sadama nõukogu liikmena kui ka enda isikliku mõjuvõimu laiendamisega enda abikaasa määramisega vastavasse nõukokku.

Korruptsioon Tallinna Sadama nõukogu kujundamise asjus