Edgar Savisaar

Majandusminister Edgar Savisaar tunnistab oma firma majandusaasta aruandes, et Oliver Kruudalt ostetud maja turuväärtus on tegelikult viis korda suurem. Varem on Savisaar väitnud, et omandas Laidoneri suvila ja selle juures oleva maa turuväärtusega ning eitas kategooriliselt avalikkuse ees vastupidist, sellega kõigile valetades. Tegevjuhina tegi Erki Savisaar oma isa firma majandusaasta aruandega sellise harvaesineva triki, et esitas aruande äriregistrile kaks korda. Kõigepealt 26. juunil ja siis uuesti 25. augustil ehk veidi enne seda, kui odava majaostu skandaal Postimehes lahvatas. Fixori suve alguses esitatud aruandes seisab Laidoneri suvila 2,639 miljoni krooniga kirjas põhivarana real "maa ja ehitised". Seadus nõuab, et kui kinnistu seisab real "maa ja ehitised", siis peab see olema näidatud soetusmaksumuses ehk siis hinnaga, millega kinnistu osteti. Ilmselt taipasid Savisaared või nende nõuandjad, et see oleks sulaselge pettus, sest lepingus näidatud kinnistu ostuhind oli ju 500 000 krooni, ning aruanne tehti ümber. Uue aruande bilansis seisis suvila 2,639 miljoni krooniga juba käibevara all oleval real "kinnistu".

Varastamine riigi tagant ja sellega valetamine