Juhan Parts

Justiitsministeeriumi ametnikud, eesotsas justiitsministeeriumi asekantsler Juhan Partsiga, teenisid 1997. aastal ebaseaduslikku tulu seadusloomeks mõeldud raha arvelt. Kokku oli ametnikke 47 ja kogusumma 946 000 krooni. Nad said lisatasu tööde eest, mis kuulusid nende otseste tööülesannete hulka. Riigikontrolli otsusega soostusid ka minister Varul ja kantsler Oviir.

See ei takistanud Juhan Partsi edaspidi ise riigikontrolöri kohale asumast.

Juhan Parts teenis ebaseaduslikku tulu