Tarmo Kõuts

Elamuseadust eirates erastas tolleaegne piirivalveameti peadirektor Tarmo Kõuts talle üürile antud maja Keila-Joal. Kokku erastas amet seadusevastaselt 50 eluruumi riigi omandusse jääva vara nimekirja kantud hoonetest. Riigikontrolli seisukoha vaidlustas siseministeerium.

Tarmo Kõuts erastas seadusevastaselt riigi maja