Liisa Pakosta

Tallinna linnavalitsuse 2002. aasta 17. aprilli istungi protokoll ning personalidirektori juhtimisel töötanud töörühma tegevuse aruanne kinnitavad järgmist. Kolmel juhul pole konsultatsiooniteenuste ostmine fikseeritud lepinguga. Puudub teostatud tööde aruanne. Kokku 144 000 krooni on linnakassast välja makstud ainult Liisa Pakosta resolutsiooni alusel. Kui vahepeal on puuduvad lepingud “avastatud”, siis peab uurima, millal need tegelikult koostati. Linna arengukava väljatöötamise konsulteerimiseks on sõlmitud kaks lepingut osaühinguga Amix Entertainment - kogusummas 380 000 krooni. Firma tegevusaladeks on meelelahutusürituste korraldamine ja piletite müük, mitte aga juhtimis- või finantskonsultatsioonid. Järgmisel aastal sõlmiti kaks lepingut firmaga OÜ Amix Consulting - kogusummas 241 900 krooni. Mõlema Amixi poolt kirjutas lepingule linnaga alla üks ja seesama isik. Arengukavaga seotud konsultatsiooniteenuste ostmine kahelt pealtnäha erinevalt täitjalt võimaldas eirata riigihangete seadust. Korrektne oleks olnud nende liitmine üheks tervikuks ning riigihanke korras menetlemine. Mitmele lepingupartnerile maksti lepingujärgsed summad kätte enne, kui üldse mingeid tulemusi saadi. Sellega korraldati konsultatsioonifirmade krediteerimine kogu lepingu maksumuse ulatuses.

Korruptsioon, seaduse eiramine ja linnarahadega sahkerdamine