4 eksimust:

#115: Omavolitses korteritega
#118: Korterisahkerdajad täitsid oma ülemuse käsku
#156: korterisahkerdaja
#157: Võltshaigestumine