1 eksimust:

#127: Erastas seadusevastaselt riigi maja


1 pisieksimust:

#171: Põhjustas avarii ku sai kannatada alaealine


4 eksimust:

#66: Linnavalitsuse koondamisrahade väljapetmine - JOKK!
#106: Laulis kiidulaulu Tallinna "vabastamisele" fašistidest
#108: Ajaloo võltsimine Venemaa kasuks
#109: Sundparteistamine