3 eksimust:

#69: Tallinna turvalisus- ja integratsiooniameti rahade jagamine omadele
#70: Tahtis mootorlaeva Tallinn lõbumajale rentida
#71: Abistas riigivaenuliku ajalehe "Pravo i Pravda" väljaandmisel


1 eksimust:

#169: Peeti kinni pistisevõtmise kahtlusega


1 eksimust:

#123: Juhtis purjus peaga autot