Kalev Kallo

Juulis 2005.a. ilmunud Kesklinna Sõnumite ristsõnasse on lahendajatele äratundmiseks pandud Kesklinna vanema Kalev Kallo foto. Seda hoolimata sügisel võimule saanud koalitsiooni lubadustest depolitiseerida linnaosade lehed. Ristsõna eest maksti Ristikule 1600 krooni.

Mittelubatud enesereklaam