Värner Lootsmann

Loksa Linnavolikogu enamus KOKS § 43 lg 4 alusel oli 8 korda (06.02.3004, 12.02.2004.a., 20.02.2004.a., 08.03.2004.a., 23.03.2004.a., 02.04.2004.a., 08.07.2004, 06.09.2004) esitanud volikogu esimehele Jaan Pöörile nõude kutsuda kokku Loksa Linnavolikogu istung volikogu esimehele umbusalduse avaldamiseks. Volikogu esimees Jaan Pöör eiras esitatud nõudeid ja ei kutsunud volikogu istungit kokku. Volikogu liikmed oli sunnitud pöörduma kohtusse. Kevadel Riigikohus andis õiguse opositsioonile. Vaatamata Riigikohtu otsustele volikogu esimees Jaan Pöör ja aseesimees Värner Lootsmnn jätkasid Riigikohtu otsuste eiramist ja takistasid endale umbusaldust avaldada.

Eiras Riigikogu otsust ja vältis umbusalduse protsessi