Värner Lootsmann

21.05.2004 toimus Loksa Linnavolikogu istung, kus algatati volikogu esimehe oli algatatud umbusaldamine. Avaldus umbusalduse algatamise kohta oli esitatud kirjalikult ja suuliselt. Jaan Pöör aga jättis linnavolikogu 21. mai istungil tema vastu toimunud umbusaldamise algatamise protokollimata. Seejärel Jaan Pöör ja Värner Lootsmann teatasid avalikult, et umbusaldamise algatamist polegi toimunud. Volikogu liikmed oli suunitud pöörduma kohtu poole. Riigikohus, Vabariiklik Valimiskomisjon ja Harjumaa valimiskomisjon tuvastasid, et volikogu 21.05.2004 istungil toimus umbusalduse algatamine. Seega võltsiti linnavolikogu 21. mai istungi protokolli umbusalduse algatamise kohta selleks, et volikogu ei saaks volikogu esimehele Jaan Pöörile umbusaldust avaldada. Vastavalt Riigikohtu 3-4-1-25-04 lahendi (p. 14) põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi seisukohale on faktiliselt tuvastatud, et umbusalduse algatamise avaldus esitati Loksa Linnavolikogu 21. mai 2004. a. istungil nii suuliselt kui kirjalikult.

Osales võltisimises umbusaldusavalduse eiramiseks