Värner Lootsmann

31.03.2004 kell 19.00 toimus Loksa Linnavolikogu istung. Istungi päevakorras oli Loksa linna 2004.a. eelarve arutamine. Keskerakond esitas eelarve eelnõusse ligi 50 erinevat, aga praktiliselt ühe ja sama sisuga muudatusettepanekut. Volikogu istungil tegi Jaan Pöör iga eelarve muudatusettepaneku hääletamisel 10 min. vaheaja. Kell 23.15 Jaan Pöör katkestas istungi ning kuulutas välja ühetunnilise vaheaja. Volikogu koosseisu enamus (opositsioon), arvestades KOKSi §52 lg. 1 p. 1 jätkas istungit määrates istungi juhatajaks volikogu vanima liikme ning volikogu võttis vastu Loksa linna 2004. a. eelarve. Koalitsiooni võimupööre plaan kukkus läbi, kuid seejärel nad jätkasid ebaseaduslikku tegevust. Jaan Pöör keeldus tunnistamast volikogu otsust ning korraldas 01.04.2004. a. öösel kell 02.00 koos 6 volikogu liikmetega alternatiivse eelarve vastuvõtmise, allkirjastas selle ja esitas linnavalitsusele täitmiseks.

Ebaseaduslikkus Keskerakonnale sobiva eelarve vastuvõtmiseks