Toomas Vitsut

Tallinna abilinnapea Toomas Vitsut suunas haiglaraha oma firmale, haiglajuhi sõnul ei teadnud ta teenust osutanud firma ja Vitsuti sidemetest, kirjutab Eesti Päevaleht. Auditeerimisfirma Ernst & Young Baltic AS-i koostatud ja Eesti Päevalehe käsutuses olevast auditist selgub, et 2003.a 4. aprillil sõlmis Diagnostikakeskus määramata tähtajaga õigusabi osutamise lepingu Toomas Vitsutile ja tema vennale Lauri Vitsutile kuuluva OÜ-ga Majanduskaitse Büroo. Lepinguga ette nähtud 92.040 krooni laekus Vitsuti büroo arvele ettemaksena 30. aprillil. Audit ütleb, et ei nimetatud lepingust ega esitatud arvest ei selgu, millise õigusabi osutamiseks on ettemakse tehtud.

Abilinnapea Toomas Vitsut suunas haiglaraha oma firmale