Margus Leivo

Majandusministeeriumi valitsemisalas tegutsevate innovatsiooni-, julgeolekuvaru ja eluasemefondi nõukogu esimehena maksis Margus Leivo endale 1997. aastal preemiat 80 000 krooni. Riigikontroll tegi ettepaneku osa rahast tagasi maksta.

Margus Leivo maksis endale 80 000 krooni preemiat