4 eksimust:

#137: Sõimas hotellitöötaja läbi
#138: Sõimas teed ületanud jalakäijaid
#139: Sõimas Lotmanit fašistiks
#140: Iseloomustas Velliste juttu ebatsensuurse sõnaga