3 eksimust:

#69: Tallinna turvalisus- ja integratsiooniameti rahade jagamine omadele
#70: Tahtis mootorlaeva Tallinn lõbumajale rentida
#71: Abistas riigivaenuliku ajalehe "Pravo i Pravda" väljaandmisel


1 eksimust:

#127: Erastas seadusevastaselt riigi maja


1 eksimust:

#170: Peeti kinni pistisevõtmise kahtlusega