1 eksimust:

#170: Peeti kinni pistisevõtmise kahtlusega


4 eksimust:

#137: Sõimas hotellitöötaja läbi
#138: Sõimas teed ületanud jalakäijaid
#139: Sõimas Lotmanit fašistiks
#140: Iseloomustas Velliste juttu ebatsensuurse sõnaga


2 eksimust:

#146: Ütles, et teisitimõtlejate laudad peavad maha põlema
#147: Ähvardab, tahab füüsiliselt arveid klaarida ja sõimab